Valitsus on arutamas, et võiks kehtestada ka tehnikaseadmete maksu, mis sõltub suuresti seadme tüübist ja süsinukuheite (CO2) suurusest. Kuna tarbijad vahetavad seadmeid liialt tihti, on tehnikajäätmete hulk Euroopas tõusutrendis ja seda soovitakse selle maksuga pidurdada.

 

Tehnikaseadmete maksustamise eesmärk on vähendada tarbetut seadmete vahetamist ja soodustada vastutustundlikku tarbimist.

Sülearvuti keskmine hinnanguline süsiniku jalajälg on umbes 331 kg, mis hõlmab süsinikuheidet tootmise, transpordi ja esimese nelja kasutusaasta jooksul.

Nutitelefoni keskmine hinnanguline süsiniku jalajälg on umbes 241 kg, mis hõlmab süsinikuheidet tootmise, transpordi ja esimese kahe kasutusaasta jooksul.

Tehnikaseadmete maksu kalkulaator

Antud kalkulaator arvutab arvuti maksu mis esialgsete arutuse juures peaks kehtima hakkama aastal 2026