E-poe üldtingimused

1it.ee e-poest/esinduspoest ostetud  toodetele kehtib garantii vastavalt toote kirjeldusele.

Garantii kehtib ainult  originaal ostudokumendi (arve)(garantiitalongi) olemasolu korral.

Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist kehtiva garantii korral.

Ostja kohustub :

– kasutama seadet vastavalt otstarbele ja ettenähtud tingimusele;

– mitte kahjustama ega rikkuma või laskma kolmandatel isikutel kahjustada või rikkuda seadet;

– välistama seadme väärkasutuse ja füüsilised vigastused (sh muljumised ja kukkumised ning samuti vigastused, mille põhjustajaks on

kõrvaliste esemete, vedelike, ja üleliigse tolmu vms. sattumine seadme sisemusse).

– tagama seadmete kaitstuse välistegurite kahjulike mõjude eest (näiteks voolupinge kõikumine, niiskus, äike jms.).

– kauba tooma rikke ilmnemisel kokkulepitud aadressile garantii aja jooksul.

Garantiiaeg ei kehti juhul, kui:

 1. toodet garantiiremonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti(arve) või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud;
 2. toote seeria- ja mudelinumber on eemaldatud, muudetud, teise kohta paigutatud või mitteloetav;
 3. müüja poolsed toote kleebised/identifitseerimiskleebised on eemaldatud või rikutud
 4. toote konfiguratsioon on  muudetud, olenemata kui kvalifitseeritult seda on tehtud, või kui toode on viidud remonti mujale kui 1it.ee esindusse.
 5. toote rike tekkis omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena.
 6. tarkvaralised vead, akud ja laadijad ei käi müügigarantii alla.

Klienditeenindus:

Garantii- ja hooldusküsimustega võite pöörduda meie klienditeenindusse tel. 56573313, tööpäeviti 10.00-18.00 või

e-maili teel: [email protected]

Tagastamistingimused:

 1. Kõigil e-poest ostetud seadmetel kehtib 14 päevane tagastusõigus välja arvatud kaubale millele tarbija ise 1it.ee esindusse järgi tuleb
 2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse 1it  OÜ e-poe aadressil [email protected] mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. (Avalduse näide)
 3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 EURi ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
 4. 1it OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.
 5. Müüja poolsed kleebised/identifitseerimiskleebised ei tohi olla eemaldatud ega rikutud

Privaatsuse ja andmekaitse tingimused:

 1. Müügitingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud 1it privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ilma mööndusteta.
 2. 1it töötleb järgmisi Ostja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, elektronposti aadress, telefoninumber (sh mobiiltelefoni number), aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), Kauba tarnimise viis, Kauba eest tasumisel kasutatud makseviis.
 3. 1it töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes Kodulehe vahendusel Müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning Kodulehe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. 1it võib kasutada Ostja isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele.
 4. 1it ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Ostja eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui Müügitingimustes on sätestatud selline õigus.
 5. Kui Ostja valib Kauba tarneviisiks pakiautomaadi või kulleri siis on 1it-l õigus edastada pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale Ostja isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Ostjani toimetamiseks.
 6. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.
 7. Isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Ostjal õigus saata 1it-le e-kiri e-posti aadressile [email protected]
 8. 1it kogub veebilehe kaudu järgnevaid isikuandmeid kirjeldatud viisil
  1. Elektronposti aadress – e-posti teel kirja saatmisel.
  2. Ees- ja perekonnanimi, elektronposti aadress, telefoninumber (sh mobiiltelefoni number), aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), Kauba tarnimise viis, Kauba eest tasumisel kasutatud makseviis – ostu sooritamisel.
  3. Veebilehe statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixel)
  4. Eesnimi, Perenimi, Isikukood, Linn/Küla/Vald, Tänav/Talu, Maakond, Postiindeks, E-posti aadress, Kontakttelefon, Töökoht, Töötatud aeg, Neto palk + lisasissetulekud, laenukohustused kuus, Riikliku taustaga isik, Kogumispensioni päring, Toode mida soovite soetada ja selle hind, Järelmaksu pikkus kuudes, Igakuine tagasimakse kuupäev, Sissemakse – Järelmaksu taotluse esitamisel
 9. Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.
 10. 1it jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada tingimuste vastavus õigusaktidele. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil [email protected]