Garantii:

1it.ee e-poest/esinduspoest ostetud  toodetele kehtib garantii vastavalt toote kirjeldusele (v.a. puudusele, millele on viidatud konkreetse seadme seisukorra kirjelduses müügi hetkel)

Garantii kehtib ainult  originaal ostudokumendi (arve)(garantiitalongi) olemasolu korral.

Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist kehtiva garantii korral.

Ostja kohustub :

– kasutama seadet vastavalt otstarbele ja ettenähtud tingimusele;

– mitte kahjustama ega rikkuma või laskma kolmandatel isikutel kahjustada või rikkuda seadet;

– välistama seadme väärkasutuse ja füüsilised vigastused (sh muljumised ja kukkumised ning samuti vigastused, mille põhjustajaks on kõrvaliste esemete, vedelike, ja üleliigse tolmu vms. sattumine seadme sisemusse).

– tagama seadmete kaitstuse välistegurite kahjulike mõjude eest (näiteks voolupinge kõikumine, niiskus, äike jms.).

– kauba tooma rikke ilmnemisel kokkulepitud aadressile garantii aja jooksul.

Garantiiaeg ei kehti juhul, kui:

  1. toodet garantiiremonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti(arve) või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud;
  2. toote seeria- ja mudelinumber on eemaldatud, muudetud või mitteloetav;
  3. müüja poolsed toote kleebised/identifitseerimiskleebised on eemaldatud või rikutud
  4. toote konfiguratsioon on  muudetud, olenemata kui kvalifitseeritult seda on tehtud, või kui toode on viidud remonti mujale kui 1it.ee esindusse.
  5. toote rike tekkis omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena.
  6. tarkvaralised vead, akud ja laadijad ei käi müügigarantii alla.

Klienditeenindus:

Garantii- ja hooldusküsimustega võite pöörduda meie klienditeenindusse info@1it.ee